Dane nabywcy FV VAT marża (na kogo ma być wystawiona faktura: firma lub osoba pełnoletnia)

  Miejsce, Hotel, Data pobytuBrak informacji o szczegółach pobytu


   


  W Uwagach nie zamieszczamy informacji związanych z pracą, szkoleniem, wyjazdem służbowym, integracją itp.; nie organizujemy kolonii oraz obozów dla dzieci co oznacza, że nie ma możliwości umieszczenia powyższej treści w FV, oraz wypełnienia formularza o dofinansowanie wg art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).
   

   

   


  Termin wystawienia dokumentu: NIEZMIENNY (faktury VAT-marża wystawiane są po powrocie Klientów z wypoczynku, do 15 dnia kolejnego miesiąca, wcześniej wystawiona może być tylko faktura PROFORMA; w celu wystawienia faktury VAT-marża rezerwacja musi być opłacona).


  Dane na dokumencie: ze względu na RODO ilość informacji umieszczanych na dokumencie, jest ograniczana do podstawowego minimum , jeśli Firma wymaga szczegółowych danych osobowych ( Pesel, NIP osoby fizycznej ,daty urodzenia) niezbędne jest oświadczenie na piśmie, że wymaga tego Zakład Pracy.


  Podstawą przetwarzania danych osobowych celem wystawienia faktury VAT jest realizacja zawartej umowy o organizację imprezy turystycznej lub realizacja obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1b lub art. 6 ust. 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)